Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Aktuality
Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

Základní škola Na Podlesí Kadaň přijme kvalifikovanou asistentku pedagoga. Informace na kontaktech školy.

 

PhDr. Sáva Arabadžiev - školní etoped

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:30 - 9:00, 13:00 - 16:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel: 736 633 595 nebo email: a.sava@seznam.cz,

Možnost konzultačních hodin pro rodiče i děti i v době po uzavření školy popř. v případě nutnosti i v místě bydliště žáka

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 16.00 – 20.00 hod.

* Konzultace probíhají v prostorách školy nebo poradenského pracoviště v objektu „Radka“ Kpt. Jaroše 630“.

 
 
Odběr aktualit
 
 
Jsme partnery:
 
 
Projekt

 

 

 
 

Zaměstnanci školy


Mgr. Zdeněk Hosman, ředitel

Informace: 

aprobace ČJ, OV 

Konzultační hodiny: 

 po 13:00 - 14:00

Kontakty: 

E-mail:  reditel@5zskadan.cz

 
 

Mgr. Tomáš Mourek, zástupce ředitele

Informace: 

 

Konzultační hodiny: 

 po 13:30 - 14:30

Kontakty: 

E-mail:  T.Mourek@seznam.cz 

 
  

Mgr. Kristina Vopatová, výchovná poradkyně

krista

Informace: 

aprobace M, Z  

Konzultační hodiny: 

st 13:15 - 14:14 

Kontakty: 

E-mail: vopatova@5zskadan.cz

 
 


Učitelský sbor 

Mgr. Iveta Krpelánová 2. C

img022

Konzultační hodiny: 

út, čt 7:10 - 7:40 

Kontakty: 

E-mail:  krpelanova@5zskadan.cz 

 

 

Mgr. Věra Tomanová, 3. B

Capture

Konzultační hodiny: 

st 13:00 - 14:00 

Kontakty: 

E-mail:  tomanova@5zskadan.cz 

 

 

Mgr. Helena Patočková, 2. A

helena

Konzultační hodiny: 

po 13:00 - 14:00 

Kontakty: 

E-mail:  patockova@5zskadan.cz 

 

 

Mgr. Pavlína Beránková, 1. B

Beránková fotka_na_web

Konzultační hodiny: 

st 13:00 - 14:00

 

Kontakty: 

E-mail:  berankova@5zskadan.cz  

 

 

Mgr. Stanislava Pardubská, 3. A

007

Konzultační hodiny: 

po 13:00 - 14:00 

Kontakty: 

E-mail:  pardubska@5zskadan.cz 

 

 

Mgr. Lada Škrábalová, 3. C

mil

Konzultační hodiny: 

po 13:00 - 14:00 

 

Kontakty: 

E-mail:  skrabalova@5zskadan.cz

Mgr. Jitka Štefanová, 2. B

002

Konzultační hodiny: 

úterý 7:10 - 7:40

čtvrtek 7:10 - 7:40

Kontakty: 

E-mail: stefanova@5zskadan.cz

 

 

PhDr. Jitka Novotná, 1. A, speciální pedagog

novotna

Konzultační hodiny: 

po 13:00 - 14:00 

 

Kontakty: 

E-mail:  novotna@5zskadan.cz 

 

 

Mgr. Renata Kučerová, 5. B

renata

Konzultační hodiny: 

čt 7:00 - 8:00

 

 

Kontakty: 

E-mail:  kucerova@5zskadan.cz  

 

 

Mgr. Ivana Balogová, 4.A

 

Konzultační hodiny: 

út  13.00 - 14.00

 

Kontakty: 

E-mail:  balogova@5zskadan.cz

 

 

Mgr. Marcela Střísková, 4. B

marcela

Konzultační hodiny: 

st 13:000 - 14:00 

Kontakty: 

E-mail:  striskova@5zskadan.cz 

 

 

Mgr. Hana Ondová, 6. A

DSC00047

Konzultační hodiny: 

čt 15:15 - 15:45

pá 9.10 - 9.40

 

Kontakty: 

E-mail:  ondova@5zskadan.cz 

 

 

Mgr. Gabriela Drapáková, 9.A

 

Konzultační hodiny: 

 

út  12:45 - 13:45

 

Kontakty: 

E-mail:  drapakova@5zskadan.cz

 

 

Mgr. Lenka Kopencová, 6. B

lenka

Konzultační hodiny: 

po 12:35 - 13:35 

Kontakty: 

E-mail: kopencova@5zskadan.cz  

 

 

Mgr. Lidmila Vyšinková, 7. A

lida

Konzultační hodiny: 

po 10:00 - 10:30

čt  10:00 - 11:30 

Kontakty: 

E-mail:  vysinkova@5zskadan.cz

 


 
  

Mgr. Jiří Nebeský, 8. A

jirka

Konzultační hodiny: 

út 12:35 - 13:35

 

 

Kontakty: 

E-mail:  nebesky.jiri@5zskadan.cz

 

Mgr. Pavla Straková, 9. B

pavla strakova

Konzultační hodiny: 

st 7:30 - 8:00, 12.35 - 13.05

 

Kontakty: 

E-mail:  strakova@5zskadan.cz

 

 

Mgr. Pavel Lukeš, 8. B

Veronika Tomanová

Konzultační hodiny: 

 po 12:45 - 13:15

 út 11:00 - 11:30

Kontakty: 

E-mail: lukes@5zskadan.cz

 Mgr. Anna Wirknerová, bez třídnictví

anna

Konzultační hodiny: 

 čt 7:00 - 8:00

 

 

Kontakty: 

E-mail:  wirknerova@5zskadan.cz

 

 

Veronika Lukešová,  bez třídnictví

Veronika Tomanová

Konzultační hodiny: 

po 14:00 - 15:00

 

Kontakty: 

E-mail:  tomanova2@5zskadan.cz

 


 

Mgr. Krista Vopatová, bez třídnictví

krista

Konzultační hodiny: 

st 13:15 - 14:15

 

Kontakty: 

E-mail:  vopatova@5zskadan.cz

 

 


Mgr. Kristýna Malá, 5.A

 

Konzultační hodiny:    

po 13:00 - 14:00

 

 

Kontakty:                        

E-mail: mala@5zskadan.cz

 

Mgr. Andrea Nováková, asistent pedagoga

silueta

Konzultační hodiny: 

 dle domluvy 

Kontakty: 

E-mail:  novakova@5zskadan.cz

 

 
 

Bc. Pavla Mudrová , asistent pedagoga

silueta

Konzultační hodiny: 

 dle domluvy 

Kontakty: 

E-mail:  mudrova@5zskadan.cz

 

 

 

Lucie Kopecká, asistent pedagoga

krista

Konzultační hodiny: 

dle domluvy

 

Kontakty: 

E-mail:  kopecka@5zskadan.cz

Jana Zrůstková, asistent pedagoga

 

Konzultační hodiny: 

 dle domluvy 

Kontakty: 

E-mail:  zrustkova@5zskadan.cz

 

 

 

Petra Linzová, asistent pedagoga

Konzultační hodiny: 

dle domluvy

 

Kontakty: 

E-mail:  linzova@5zskadan.cz

 

Ingrid Michalitschke, asistent pedagoga

 

Konzultační hodiny: 

dle domluvy

 

Kontakty: 

E-mail:  michalitschke@5zskadan.cz

Bc. Šárka Pospíchalová

Konzultační hodiny: 

dle domluvy

 

Kontakty: 

E-mail:  pospichalova@5zskadan.cz

PhDr. Sáva Arabadžiev, speciální pedagog

 

Konzultační hodiny: 

středa 7:30 - 9:00, 13:00 - 16:00

 

Kontakty: 

E-mail:  a.sava@seznam.cz

 

Školní družina:

Alena Černá, vedoucí vychovatelka

Mgr. Kristýna Hovorková, vychovatelka

Bc. Šárka Pospíchalová, vychovatelka

Lucie Kopecká, vychovatelka

Mgr. Iveta Krpelánová, vychovatelka

 

Provozní personál:

Martina Dvořáková, ekonomka školy

Stanislav Jiskra, školník

Štefan Gazdag, pomocník školníka

Michal Wenzl, pomocník školníka

Iveta Švejdová, uklízečka

Olga Šulcová, uklízečka

Věra Lechanová, uklízečka

Květa Hutyrová, uklízečka

Daniela Hutyrová, vrátná

 

Kuchyně:

Zdeňka Rapantová, vedoucí školní jídelny

Milena Ottová, vedoucí kuchařka

Lenka Pleskotová, kuchařka

Helena Vojáčková, kuchařka

Jana Trojáková, pomocná kuchařka

Miroslava Novotná, pomocná kuchařka